Конторський службовець (бухгалтерія)

P_6

Конторські службовці – це працівники нефізичної, а розумової праці (працівники в білих комірцях).

Історія професії
Саме поняття «офісні працівники» з’явилося в Росії на початку 90-х років минулого століття, коли здійснювався перехід від планової економіки до ринкової.
Спочатку до категорії офісних працівників відносилися оператори довідкових служб, уповноважені з роботи з абонентами, працівники бухгалтерії та відділів продажів.
У 1940—1950-і роки в найбільш розвинених країнах настала епоха науково-технічної революції, в результаті якої зменшилася кількість робітничого класу, службовці стали переважаючою частиною населення розвинених країн.
Так, 64 роки тому, а саме 22 жовтня 1938 року, в надрах одного з невеликих номерів готелю, скромний службовець патентного відділу місцевої електронної фірми зумів втілити в життя давню мрію всіх офісних працівників, він створив перший в світі пристрій, призначений для зняття копій оригінальних документів – ксерокс. Найперший відбиток, який увійшов в історію, був всього лише один напис: «10.-22.-38 ASTORIA».
Сьогодні конторський службовець, є обов’язковим працівником будь-якої організації, який знається на інноваційних технологіях та сучасній комп’ютерній техніці.
Професія конторського службовця (бухгалтера) набула неабиякої суспільної значимості. Без конторського службовця (бухгалтера) не зможе довго існувати жодне підприємство. І, звісно, кожна поважна установа потребує висококваліфікованого спеціаліста. Тому надзвичайно важливим є здобуття спеціальної освіти. Зараз Міжнародна асоціація бухгалтерів виділяє окремий статус “професійний бухгалтер”.
Уже дев’ять років поспіль в Україні професійна бухгалтерська, фінансова спільнота відзначає День бухгалтера. Офіційним це професійне свято стало у червні 2004 року, коли було видано президентський указ «Про День бухгалтера». Дату 16 липня обрано не випадково – у цей день був прийнятий Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”. Цей закон кардинально змінив вітчизняну систему бухгалтерського обліку, тоді вперше з’явилися в українському правовому полі такі поняття як стандарти і принципи. Ці поняття є притаманними Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), стандартам бухобліку розвинених країн.
В процесі діяльності будь-яке підприємство незалежно від форми власності отримує прибуток, несе витрати, веде звітність, та відбувається багато інших операцій, які повинні бути обліковані, а саме і цей облік веде конторський службовець(бухгалтер). Тобто він рахує доходи і витрати підприємства; оформляє бухгалтерську документацію по всіх господарських операціях, що відбуваються на підприємстві; готує і здає звіти до податкової інспекції та інших перевіряючих організацій; складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг); здійснює нарахування і перерахування платежів до державного бюджету, внесків до позабюджетних фондів, заробітної плати співробітників, податків і т.д.; робота жорстко регламентована інструкціями, указами і постановами.
Професор Валеріан Горбачовський писав, що: «…фундаментом бухгалтерії є математика, логіка, естетика, етика».
Бути хорошим бухгалтером – це значить:
- вміти ТОЧНО вирахувати
- вміти ПРАВИЛЬНО комбінувати
- вміти АКУРАТНО записувати
- хотіти ЧЕСНО вести книгу.

Нагору