МТЗ природничо-математичної підготовки

Викладання математики здійснюється на базі кабінету №32 «Кабінет математики». Кабінет забезпечений підручниками, навчально-методичною літературою, таблицями, навчальними посібниками та роздатково-дидактичним матеріалом. У кабінеті функціонують міні-бібліотеки, які містять методичну літературу, підручники, задачники, збірники завдань для підготовки до ДПА, додаткову літературу з математики. Тут проводиться і позакласна робота – консультації та математичні гуртки.
Кабінет фізики та астрономії дає змогу реалізувати вимоги навчальних програм, розв’язувати важливі проблеми навчання і виховання учнів, сприяє впровадженню у практику найцікавіших ідей як вчителя, так і учня, зацікавлювати учнів до вивчення предметів фізики та астрономії. Це типовий кабінет з двома приміщеннями: спеціально обладнаного класу-лабораторії, де проводяться уроки з демонстрацією дослідів і лабораторно-практичних робіт та лаборантської кімнати, де зберігаються прилади, обладнання і методичне забезпечення. Основним завданням роботи кабінету є: сприяння одержанню учнями теоретичних знань з предметів та практичних навичок під час роботи з фізичними приладами, проведенні лабораторно-фізичного практикуму, демонстрації дослідів, розв’язуванні задач, впровадженні набутих знань з фізики в обраній професії. Кабінет забезпечений мультимедійними засобами.
Для викладання предметів інформатики створено кабінет №28, який оснащений комп’ютерною технікою з сучасним програмним забезпеченням, проекційними засобами. Є інформаційний куточок, який містить графік роботи кабінету, критерії оцінювання досягнень учнів, інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки; стенди з державною символікою, правила поведінки учнів у кабінеті. Учні забезпечені підручниками і посібниками. Встановлено інтерактивну дошку.
Викладання хімії і біології здійснюється у кабінеті №21. Цей кабінет укомплектований підручниками, навчально-методичними посібниками, технічними засобами навчання, лабораторним обладнанням і реактивами, дидактичним матеріалом, інструкціями для проведення лабораторно-практичних робіт.

Нагору