п`ятниця , 12 квітня 2024

Про центр

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ З ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:
«СЛЮСАР РЕМОНТНИК, СЛЮСАР МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ, СЛЮСАР-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК, СЛЮСАР З РЕМОНТУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА ТРАКТОРІВ, СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ»

Завдяки моніторингу та вивчення потреб ринку праці було визначено, що фахівці робітничих професій користуються великим попитом як в Україні, так і закордоном.
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють освітню діяльність з підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів з метою забезпечення ринку праці. Для ефективної і якісної професійної підготовки здобувачів освіти на базі училищ створюються навчально-практичні центри за галузевим спрямуванням.
У 2019 році за рахунок коштів державного бюджету на базі Тернопільського вищого професійного училища № 4 імені Михайла Паращука створено навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників з професій: «слюсар ремонтник, слюсар механоскладальних робіт, слюсар-інструментальник, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» з метою оновлення матеріально-технічної бази закладу та сприяння якісній підготовці робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб економіки, на що було виділено кошти в сумі 266 тис. грн.
Для успішної роботи центру створені належні умови: оновлено матеріально-технічну базу, закуплено обладнання та інструменти необхідні для вдосконалення професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, здійснення курсової підготовки (перепідготовки), підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання нашого училища та інших закладів міста, регіонів України, перепідготовки дорослого незайнятого населення.
Учні, які навчаються за професіями: «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «слюсар із складання металевих конструкцій» на уроках спецтехнологій отримують теоретичні знання та уміло їх застосовують на практиці під час уроків виробничого навчання. Виконуючи навчально-виробничі завдання учні даних професій здобувають і удосконалюють свої практичні навики та уміння з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, виконанню технології складання металоконструкцій.
На базі навчально-практичного центру відбуваються різноманітні заходи:
• Впровадження новітніх технологій в навчально-виробничий процес;
• Здійснення модернізації матеріально-технічної бази навчально-практичного центру;
• Систематично проводяться засідання методичної комісії викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання;
• семінари-практикуми на відповідну тематику;
• Організовуються та проводяться тижні професій;
• Продовжується активна співпраця із замовниками робітничих кадрів (роботодавцями).
• Систематично проводяться майстер-класи з професій для здобувачів освіти училища, учнів загальноосвітніх шкіл міста з метою профорієнтаційної роботи.
На базі НПЦ у навчальному році були проведені майстер-класи на теми:
• « Розбирання та складання двигуна легкового автомобіля;
• «Усунення не справностей приладів системи мащення легкового автомобіля»;
• «Розбирання і складання паливнопідкачувального насоса та фільтрів»;
• Технічне обслуговування акамуляторної батереї автомобіля Chery Tiggo»;
• «Розбирання і складання переривника-розподільника автомобіля ВАЗ-2106»;
• «Реголювання вільгого ходу педалі зчеплення автомобіля Chery Tiggo”;
• «Рубання та різання металу».
Навчання в навчально-практичному центрі дозволяє здобувачам освіти не тільки теоретично ознайомитися з новітніми технологіями, але й практично здобути та удосконалити знання, уміння, навики.
Ми, готові до плідної співпраці не тільки в межах області, а й в межах України.

Нагору