Порядок проведення співбесіди

На підготовку відповіді на питання та завдання співбесіди відводиться не більше 10 хвилин, відповідь триває до 5 хвилин.
Абітурієнти при підготовці до відповіді на листку співбесіди, який видається екзаменатором і зберігається потім в особовій справі, коротко записують відповідь (можливо, тези відповіді).
У процесі підготовки відповіді заборонено використання підручників, посібників, довідкової літератури, підказування.
Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії по проведенню співбесіди. За наслідками співбесіди рівень знань абітурієнтів оцінюється за дванадцятибальною шкалою.  Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменатором.       Абітурієнти, які мають високий або достатній рівень знань, вважаються такими, що пройшли співбесіду.
Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

Нагору