Орієнтовний питальник до співбесіди

1.    Чому ви вибрали наш навчальний заклад?
2.    Звідки ви дізналися про наше училище?
3.    Чим вас зацікавив наш навчальний заклад?
4.    Який ще навчальний заклад ви відвідували з метою подальшого навчання? Що вам там сподобалось, а що ні?
5.    Чому ви вибрали таку професію?
6.    Що ви очікуєте від навчання в нас?
7.    Що ви чули про наше училище?
8.    Хто рекомендував вступ до нашого училища?
9.    Художня самодіяльність в училищі.
10.    Спорт в училищі.
11.    Чи знаєте ви про умови проживання в училищі?
12.     Що вам сподобалось в нашому училищі, а що ні?
13.    Чи плануєте ви продовжувати навчатися після нашого училища?
14.    Які відгуки ви чули про наших викладачі?
15.    Які відгуки ви чули про наших майстрів?
16.    В яких гуртках ви займались? В яких заходах брали участь?
17.    Що ви знаєте про працевлаштування в училищі?
18.    Назвіть 5 найвідоміших (на вашу думку) діячів Тернопільщини.
19.    Назвіть державні символи України. Розкажіть Гімн України.
20.    Назвіть народні символи України.

Українська мова

1.    Яке значення мова відіграє в житті людини, суспільства?
2.    Розкажіть про розвиток української мови.
3.    Українська мова серед інших слов`янських мов.
4.    Як ви ставитеся до того, щоб другою державною мовою була російська мова.
5.    Розкажіть про своє село, місто.
6.    Розкажіть про свою сім?ю.
7.    Скільки літер в українському алфавіті?
8.    Що таке спілкування? Які особливості усного і писемного спілкування?
9.    Скільки в українській мові є стилів мовлення?
10.    Чи завжди в словах кількість букв відповідає кількості звуків?
11.    Що таке синоніми, омоніми, антоніми? Наведіть приклад.
12.    Однозначні та багатозначні слова. Пряме та переносне значення слова.
13.    Що таке власні і загальні назви? Наведіть приклад.
14.    Скільки в українській мові є частин мови? Назвіть їх.
15.     Будова слова. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
16.     Основні способи словотворення.
17.    Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції.
18.    Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення.
19.    Орфографія. Вживання знака м’якшення. Апостроф.
20.    Мовленнєвий етикет. Етичні норми мовленнєвої культури.

Українська література

1.    Назвіть, яких ви знаєте українських поетів та письменників. Що вони написали?
2.    Який вам сподобався вірш з української літератури? Прочитайте його напам’ять.
3.    Назвіть, яких ви знаєте поетів та письменників Тернопільщини.
4.    Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури.
5.    Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору.
6.    Давня українська література. Легенди.
7.    Поема «Енеїда» І. П. Котляревського — перший твір нової української літератури.
8.    Тарас Шевченко- геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.
9.    Життя і творчість Тараса Шевченка.
10.    Укpаїна і укpаїнці в твоpчості Т.Г.Шевченка. Шевченко і Тернопільщина.
11.    Значення творчості Т. Г. Шевченка.
12.    «Чорна рада» Пантелеймона Куліша — перший україномовний історичний роман.
13.    «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя –Левицького – соціально-побутова повість хроніка.
14.    «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – соціально-психологічний роман.
15.    Іван Франко.Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України.
16.    Іван Франко і Тернопільщина.
17.    Леся Українка – борець за волю.
18.    Поняття «розстріляне відродження». Поети цього періоду.
19.    «Празька поетична школа» української поезії та її представники.
20.    Поети – шістдесятники. Назвіть їх та їхні твори.

Хімія

1.    Назвіть основні фізичні властивості металів.
2.    З підвищенням температури електропровідність металів… .
3.    Який метал має бактерицидні властивості?
4.    Назвіть основні класи неорганічних сполук.
5.    Назвати основні види хімічного зв’язку.
6.    Назвати основні типи хімічних реакцій.
7.    Що називають електролітом?
8.    Як читається періодичний закон і хто його автор?
9.    В будівельній справі широко використовується крейда, вапно гашене, вапно негашене. Вкажіть їх формули .
10.    Назвіть основний компонент природного газу.
11.    Що називається хімічною реакцією?
12.    Як називається твердий розчин одного металу в іншому?
13.    Який процес проходить в природі в зелених рослинах?
14.    Що таке каталізатори?
15.    Які ви знаєте прості речовини?
16.    Хто є автором закону збереження маси?
17.    Які властивості сплавів на основі алюмінію зумовлюють їх застосування в будівництві?
18.    Що посилює корозію металів?
19.    Залізні предмети покриваються бурим нальотом внаслідок процесу…
20.    Яким процесом можна виділити сіль із її водного розчину?

Географія

1.    Скільки ви знаєте материків? Назвіть їх.
2.    Скільки є частин світу?
3.    Скільки є економічних районів України?
4.    В який економічний район входить Тернопільська область?
5.    Яка площа України?
6.    Яка столиця України?
7.    Національний (етнічний) склад населення України, нашої області.
8.    З якими державами межує Україна?
9.    З якими областями межує Тернопільська область.
10.     Які річки протікають територією нашої області.
11.     Що таке глобус?
12.     Що таке масштаб? Які його види?
13.     Що таке географічні полюси? Які ви знаєте?
14.     Що таке гідросфера, літосфера, біосфера і атмосфера?
15.     Скільки в Україні налічується областей?
16.     Фізико-географічне положення України.
17.     Природні зони України.
18.     Промисловість України.
19.     Глобальні проблеми людства.
20.     Назвіть найвищу точку України.

Математика

1.    Що таке натуральні числа? Наведіть приклади.
2.    Назвіть найменше натуральне число. Чи існує найбільше натуральне число?
3.    Які числа називають цілими? Як позначається множина цілих чисел?
4.    Як називають цілі додатні числа?
5.    Сформулюйте означення раціонального числа. Як позначається множина раціональних чисел?
6.    Який дріб називають неправильним?
7.    В чому суть теореми Піфагора?
8.    Який чотирикутник називається паралелограмом?
9.    Який трикутник називається правильним?
10.    Чому дорівнює сума кутів трикутника?
11.    Що називається медіаною трикутника?
12.    Що таке паралельні й перпендикулярні прямі?
13.    Що таке трикутник? Площа трикутника.
14.    Що таке чотирикутник? Що таке паралелограм?
15.    Що таке коло, радіус, діаметр?
16.    Які арифметичні дії вам відомі?
17.    Які дії завжди можливі в множині натуральних чисел?
18.    Які ви знаєте геометричні фігури?
19.    Якими фігурами можна зображати паралелограм, прямокутник, квадрат, коло?
20.    Чому не можна ділити на 0?

Фізика

1.    Яких ви знаєте вчених-фізиків, в тому числі вихідців з Тернопільщини.
2.    З чого складаються всі фізичні тіла?
3.    Назвіть одиницю вимірювання маси.
4.    Яким приладом вимірюють напругу?
5.    Назвати кристалічне тверде тіло, яке ми використовуємо щоденно в харчуванні.
6.    В яких одиницях вимірюється сила?
7.    Які види енергії ви знаєте?
8.    В яких одиницях вимірюють напругу?
9.    Яким приладом вимірюють силу струму?
10.     Які ви знаєте види механічних коливань?
11.     Назвіть три стани речовини.
12.     До якого стану відноситься вода?
13.     З чого складається атом?
14.     В чому полягає явище дифузії?
15.     Які ви знаєте елементарні частини?
16.     Що таке механічний рух?
17.     Якою літерою позначається сила?
18.     Скільки тактів має двигун внутрішнього згорання?
19.     При якій температурі закипає вода?
20.     Для чого служить гігрометр?

Нагору