Правила прийому

Правила прийому до Тернопільського вищого професійного училища № 4 ім. М.Паращука розроблено відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. № 441.
1. До Тернопільського вищого професійного училища №4 ім. М.Паращука приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
3. Прийом до Тернопільського вищого професійного училища № 4 ім. М.Паращука здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” та “молодший спеціаліст” (відповідно до ліцензій: ліцензія АВ № 617479 від 01.03.2012 р., ліцензія АГ № 508056 від 17.01.2011 р.)

№ п/п Код за Державним класифікатором України Назва професії Види підготовки Ліцензований обсяг Термін дії
 1 7231.2
8322.2
Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «В»)  Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання  60 01.07.2016
 2 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») Курсове професійно-технічне навчання  30 01.07.2016
 3 4112
4112
Оператор комп’ютерного набору
Оператор комп’ютерної верстки
 Первинна професійна підготовка 120 01.07.2016
 4 4112 Оператор комп’ютерного набору Курсове професійно-технічне навчання 60 01.07.2016
 5 4121
4112
Конторський службовець(бухгалтерія)
Оператор комп’ютерного набору
Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання 120 01.07.2016
 6 7133.2
7132.2
7141.2
 Штукатур
Лицювальник-плиточник
Маляр
Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 150 01.07.2016
 7  7133.2 Штукатур  Курсове професійно-технічне навчання,підвищення кваліфікації 30 01.07.2016
 8  7141  Маляр Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 30 01.07.2016
 9 7422.2 Столяр (виробництво художніх меблів) Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 90 01.07.2016
 10 7124.2
7132.2
Столяр будівельний
Паркетник
Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 120 01.07.2016
11  7124.2  Столяр будівельний Курсове -професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 30 01.07.2016
12  7132.2  Паркетник Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 30 01.07.2016
 13 7231.2
7212.1
Слюсар з ремонту автомобілів
Електрогазозварник
Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 120 01.07.2016
 14  7212.1 Електрогазозварник Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації 30 01.07.2016
15  71312.2
4112
Асистент референта
Оператор комп’ютерного набору
Первинна професійна підготовка,
курсове професійно-технічне навчання
150 01.07.2014
16 7131.2
7133.2
7132.2
Муляр
Штукатур
Лицювальник-плиточник
Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання 150 01.07.2014
 Підготовка молодших спеціалістів:
 1  5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд  30  01.07.2014

 

Нагору