МТЗ комп’ютерних та економічних професій

Для викладання предметів теоретичного та виробничого навчання у групах операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, операторів комп’ютерного набору використовуються кабінети комп’ютерних технологій та мереж, комп’ютерних інформаційних технологій та програмування, комп’ютерних та мультимедійних технологій, обробки текстової та графічної інформації, інформатики та інформаційних технологій.
Усі комп’ютерні кабінети об’єднані в локальну мережу , під’єднанні до сервера та глобальної мережі Internet.
В майстерні № 41 з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення викладаються предмети: Web-дизайн, засоби для роботи з Інтернет, інформатика, комп’ютерна графіка, комп’ютерні мережі. Проводяться заняття гуртка «GoogLer».
В кабінеті № 45 «Інформаційних технологій» на теоретичних та практичних уроках спрямована робота на підвищення рівня викладання предметів «Технології комп’ютерної обробки інформації», «Технології обробки інформації», «Комп’ютерні мережі», «Основи алгоритмізації та програмування». На базі кабінету проводяться предметні тижні та олімпіади. Організовується позакласна робота.
В майстерні №46 “Технологій управління персоналом та обслуговування відвідувачів” пристосований для виконання практичних занять та уроків виробничого навчання. В ньому розташовано 9 комп’ютерів для парної роботи учнів. Проводиться гурток «Планета комп’ютерів». Матеріальна база кабінету допомагає учням застосувати набуті знання на практиці, розширити інтерес учнів до розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, які зустрічаються в усіх сферах діяльності людини.
Для підготовки кваліфікованих робітників використовуються кабінети № 43 «Кабінет креслення», № 44 «Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності».
Кабінети складаються з лекційного приміщення, яке укомплектоване учнівськими столами і розраховане для навчання 30 учнів. Для унаочнення матеріалу, що подається, в кабінеті є учнівська дошка, екран, кабінет забезпечений проекційною апаратурою, схемами та таблицями. Також тут розміщені сучасні стенди, які інформують учнів про відомих українських та світових людей, які внесли важливі здобутки для розвитку даної галузі.
В кожному кабінеті створюється бібліотека навчально-методичної літератури. На базі кабінетів для учнів проводиться позакласна робота – консультації, гуртки.
Для ефективного отримання теоретичних знань та проведення занять виробничого навчання оснащено кабінет № 10 «Майстерня-магазин», який буде забезпечувати можливість вивчення навиків роботи по відповідних професіях.

Нагору