вівторок , 17 вересня 2019

Документи для вступу

1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Тернопільського вищого професійного училища № 4 ім. М.Паращука, вказуючи обрану професію (спеціальность), форму навчання, місце проживання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 8 фотокарток розміром 3х4 см;
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
- довідку з місця проживання та про склад сім’ї;
- ідентифікаційний код (копія).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
Секретар приймальної комісії має право завірити копію документа, звіривши її з оригіналом.

3. Прийом документів від вступників проводиться з 01 червня і завершується не раніше ніж за десять днів до початку занять відповідно до вимог МОН України.

Нагору