Загальноосвітня підготовка

Загальноосвітня підготовка є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження вимагають від сучасної молодої людини вміння гнучко та оперативно адаптуватися.
Навчальними програмами кожного загальноосвітнього предмету обов’язково передбачається не просто отримати суму знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції,  навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес у підготовці висококваліфікованих робітників.
Саме над досягненням цієї мети і працюють педагоги.
У Тернопільському вищому професійному училищі № 4 ім. М Паращука учні, опановуючи робітничі професії, здобувають повну загальну середню освіту.
Педагоги впроваджують у навчально-виховний процес активні методи і форми навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. Уроки української мови та літератури, іноземних мов, фізики, хімії, математики, історії, біології, основ правових знань, основ економіки, інформатики будуються на принципах та засадах особистісно орієнтованого навчання, яке формує особистість, дає можливість адаптуватися і влитися в нову учнівську сім’ю першокурсникам, а учням другого та третього курсу проявити себе.
З метою підвищення власного інтелектуального рівня учні відвідують заняття гуртків, беруть участь у предметних олімпіадах, у Всеукраїнських конкурсах з української мови і літератури імені Петра Яцика, з мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка учні щороку виборюють призові місця.
Належний рівень загальноосвітньої підготовки дає можливість випускникам училища взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні та вступити до вищих навчальних закладів.

Нагору