ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У сучасних соціально-економічних умовах розвитку України відчувається велика потреба в професійно-компетентних
конкурентоспроможних робітничих кадрах. Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми вносить система професійно-технічної освіти. Центральне місце в забезпеченні якості професійно-технічної підготовки робітничих кадрів, що відповідає вимогам, які висуваються до особистості фахівця сучасними динамічними соціально-економічними умовами, належить майстрові
виробничого навчання і його професійній компетентності.
Адже саме він відповідає за кінцевий результат професійної освіти – підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці робітничих кадрів.
16 травня 2023 року на базі навчально-практичного центру Державного навчального закладу «Бучацьке професійно-технічне училище» відбувся ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійної-технічної) освіти з професії електрогазозварник. Мета конкурсу – підвищення рівня професійної підготовки
та майстерності, розвитку творчої активності педагогічних працівників, поглиблення знань з сучасних виробничих технологій у сфері побутового обслуговування відповідно з державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти.
Наше училище представив майстер виробничого навчання Скочинський Василь Дмитрович. Учасники виконували програму конкурсу, яка передбачала розв’язання тестів, а також практичне завдання.
За результатами конкурсу майстер виробничого навчання Скочинський В.Д. нагороджений дипломом.

Скочин_В_Д_1

Скочинс_В_Д

Нагору