вівторок , 3 жовтня 2023

Архів дня: 17.05.2023

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Скочинс_В_Д

У сучасних соціально-економічних умовах розвитку України відчувається велика потреба в професійно-компетентних конкурентоспроможних робітничих кадрах. Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми вносить система професійно-технічної освіти. Центральне місце в забезпеченні якості професійно-технічної підготовки робітничих кадрів, що відповідає вимогам, які висуваються до особистості фахівця сучасними динамічними соціально-економічними умовами, належить майстрові виробничого навчання і його професійній компетентності. Адже саме він відповідає за кінцевий результат ... Детальніше »

Нагору