Креслення – це міжнародна мова

23 грудня 2020 року викладач Млинко Л.Й. провела у 23-ШЛМ групі
урок з предмета «Основи будівельного креслення» на тему: «Креслення у
прямокутних проєкціях». Специфіка уроку полягала в нетрадиційному
проведенні, а саме: з допомогою засобів онлайн-зв’язку. Урок ґрунтувався на
спілкуванні між викладачем та учнями. Для кращого засвоєння учнями знань
було розроблено опорний конспект. Для актуалізації умінь учнів використано
евристичну бесіду.
Урок проведено з допомогою презентації, що сприяло більшому
зацікавленню учнів, сприйняттю ними матеріалу. Щоб уникнути
однотипності, яка знижує активність, було використано ребуси, кросворди,
вправи, випереджувальне завдання, моделі деталей та відеоролики.
Міцність знань, умінь і навичок забезпечується також індивідуальною
роботою учнів над графічними завданнями, що і було використано на уроці.
Протягом уроку викладач наголошувала, що графічна підготовка є
складовою частиною освіти учнів, оскільки допомагає глибше вникати в
будову об’єктів, було підкреслено зв’язок креслення з іншими предметами
професійної підготовки.
Урок сприяв розвитку творчих здібностей учнів, їх креативної уяви.

0-02-0a-7208080224d1e826d8eb7ed6e2dde489e75787dce247d01082cb76fc5e452b4a_169c0dc3

Нагору