Оператор комп’ютерного набору

P_12

Оператор комп’ютерного набору – це людина, яка вводить інформацію в комп’ютер та працює виключно з комп’ютерною технікою.

Історія професії
Поява професії оператор комп’ютерного набору припадає на 1946 рік, коли у світ з’явилась перша електронно-обчислювальна машина (у США). Поява нової техніки вимагала, професіоналів, які б могли б освоїти чудо-машину, що давала змогу обробляти дуже швидко цифрову та текстову інформацію. На той час оператор ПК – це була досвідчена людина, яка повинна мати вищу освіту, добре володіти математичними знаннями та гарно розбиратися у техніці та електроніці. На сьогодні оператором ПК може стати будь хто, хто хоч трохи має уяву про комп’ютер.
У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з уміннями і знаннями роботи на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини. Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, з ефективним використанням сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. До теоретичної бази знань відносяться: уявлення про інформацію та її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, принципи будови комп’ютера, використання прикладного програмного забезпечення загального та спеціального призначення для розв’язування задач. До практичних навичок відносяться: навички роботи з офісною технікою, прикладним програмним забезпеченням загального та спеціального призначення, реалізація дій з використанням операційної системи WINDOWS та операційних оболонок. Оператори комп’ютерного набору працюють з офісною технікою, тобто робоче місце працівників даної професії влаштовується в окремому кабінеті згідно до санітарних вимог. Спецодягу та інших засобів захисту працівник не потребує, крім випадків, пов’язаних з специфічними умовами виробництва. У наш час оператори комп’ютерного набору можуть працевлаштуватися майже у всіх галузях діяльності, де застосовується комп’ютерна техніка. Оператор має бути врівноваженим, самостійним, акуратним, зібраним, мати творчий підхід до справи. Перспективи розвитку оператора комп’ютерного набору пов’язані з темпами впровадження сучасних інформаційних технологій у всі галузі людської діяльності.

Нагору