четвер , 21 березня 2019

Видавнича діяльність

Викладач – основна дійова особа у реформуванні освіти. Перед ним поставлено важливе завдання: здійснювати розвиток гармонійної компетентної особистості. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам педагог, змінюється мета і завдання його освітньої діяльності.
Плануючи самоосвіту, необхідно орієнтуватися на педагогічну діяльність як на процес постійного особистісного зростання та професійного самовдосконалення. Тому план самоосвіти педагогічного працівника ПТНЗ включає такі основні компоненти:
- визначення індивідуально теми для самоосвітньої діяльності (методична проблема, над реалізацією якої працює педагогічний працівник певний період своєї діяльності);
- постановку мети її вивчення; відокремлення основних запитань, на які потрібно дати відповіді в процесі самоосвітньої діяльності;
- складання списку літератури (соціально-політичної, педагогічної, психологічної, методичної та ін.) для опрацювання;
- оформлення отриманих результатів, підготовка доповідей, рефератів, статей, методичних розробок тощо;
- висвітлення результатів своєї діяльності в засобах масової інформації (видавнича діяльність).
Видавнича діяльність педагога посідає особливе місце в системі формування професійної компетентності.
Завдання методичної служби училища полягає в подальшому стимулюванні мотивації до публікації педагогів, розкриття їх педагогічного потенціалу, зростання їхньої професійної компетентності.
Професійна підготовка педагога не може обмежуватися тільки оволодінням фахових знань, умінь, навичок. Виконуючи професійні функції, викладач аналізує, синтезує і відповідно продукує новітню наукову інформацію.
Тому дискусія про те, чи потрібно в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювати видавничу діяльність, є безпідставною. Адже стаття або тези, реферат чи методичні рекомендації, посібник чи підручник є інформаційним джерелом. Саме через ці та інші види неперіодичних і періодичних видань педагогічний працівник зарекомендовує себе як фахівець, компетентноспроможній на ринку праці.
Видавнича діяльність у Тернопільському вищому професійному училищі №4 не нова форма самоосвіти педагогічних працівників. Але в умовах ринкової економіки дуже важко знайти ту періодику, яка б безкоштовно надрукувала ту чи іншу роботу.
На сьогоднішній день педагогічні працівники ТВПУ №4 активно здійснюють свою видавничу діяльність.
Так методична розробка уроку з біології на тему: «Моногібридне схрещування» методиста Вівчарик Л.М. розміщено на сторінках журналу «Все для вчителя», №7-8, квітень, 2012 р., та журналу «Біологія і хімія в сучасній школі», №3, травень-червень, 2012 р.
Викладач вищої категорії Костюк О.В. з метою популяризації власного досвіду розмістила на сторінках журналу «Все для вчителя», №1, січень, 2013 р. методичну розробку уроку з теми «Побудова діаграм в електронних таблицях»
Крім того, методичні розробки наших викладачів і майстрів в/н розміщено на порталі «Учительський журнал он-лайн».

Нагору