вівторок , 25 вересня 2018

Методкомісія викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання груп будівельного профілю

Голова методичної комісії: Ковч Ірина Романівна.

Викладачі методичної комісії працюють над проблемою:

Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес – гарантія успіху у підготовці висококваліфікованих робітників. Поєднання теоретичних знань і практичних умінь – запорука досягнення учнями високих показників у обраній професії.

Головними завданнями методичної комісії є:
• Впровадження сучасних освітніх технологій;
• Вибір оптимальних форм і методів контролю навчальних досягнень учнів при вивчені предметів профтехциклу;
• Здійснення між предметних зв’язків;
• Обмін досвідом;
• Розвиток пізнавальних інтересів і здібностей учнів на уроках предметів профтехциклу.

Нагору