Методкомісія викладачів гуманітарних дисциплін

Голова методичної комісії: Скочинська Галина Іванівна.

Методична комісія складається з 10 чоловік:

1. Скочинська Г.І.
2. Андрусишин Г.Т.
3. Тартак М.В.
4. Гешта Л.М.
5. Івасечко Н.П.
6. Головчин І.М.
7. Краєвська Т.Г.
8. Грищук І.М.
9. Співак Я.І.
10. Ризинкевич В.Б.

Викладачі методичної комісії працюють над проблемою:
Впровадження інноваційних технологій на уроках словесності.

Головними завданнями методичної комісії є:
•    Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду;
•    Освітня і самоосвітня діяльність викладача;
•    Активне впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів навчання;
•    Створення навчальних та виховних проектів;
•    Зміцнення навчально-методичного, дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу;
•    Обмін досвідом роботи;
•    Організаційна робота з молодими викладачами щодо зростання їхньої майстерності;
•    Робота з обдарованими учнями;
•    Вивчення новинок професійної літератури;
•    Навчання учнів у творчо-особистісному вимірі.

Нагору