Методичні комісії

Основним змістом роботи методичних комісій є:
•    оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до поурочно тематичних планів;
•    впровадження та використання особистісно-орієнтованого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
•    вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;
•    проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій;
•    створення необхідних засобів навчання: довідників, електронних версій уроків тощо;
•    аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості та професійної культури;
•    розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;
•    організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів;
•    організація взаємовідвідування відкритих уроків та їх обговорення;
•    організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад з предметів та професій, предметних тижнів, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо.

В училищі створені такі циклові і методичні комісії:

№ п/п Назва комісії Голова комісії
1 Методкомісія викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання груп будівельного профілю Фриз Віта Орестівна
2 Методкомісія викладачів природничо-математичного циклу Кекиш Марія Богданівна
3 Методкомісія викладачів гуманітарних дисциплін Скочинська Галина Іванівна
4 Методкомісія викладачів фізичного виховання і здоров’я та захисту Вітчизни Грицишин Лідія Володимирівна
5 Методкомісія викладачів і майстрів виробничого навчання комп’ютерних технологій та економічного профілю Костюк Оксана Володимирівна
6 Методкомісія викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання груп з ремонту та обслуговування автомобілів, електрогазозварників Пастухевич Володимир Мар’янович
7 Методкомісія класних керівників, вихователів Гешта Любов Миколаївна

Кожна методична комісія працювала за планом, погодженим методичною радою. Плани методичних комісій підпорядковані єдиній методичній темі навчального закладу.

Нагору