День захисту прав людини

13530

10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights
Day). Саме в цей день у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла
Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з
прав людини.
Загальна декларація прав людини є видатним документом в історії людства.
Цим документом закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської
особистості і людського буття. Загальною декларацією прав людини
започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав
людини.
Ще одним міжнародним актом, який гарантує захист прав людини, є Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод.
Україна, будучи державою-членом Ради Європи, 17 липня 1997 року
ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та
Протоколи до неї. Згідно преамбули Конвенції вона має на меті забезпечити
загальне та ефективне визнання прав людини, проголошених Генеральною
Асамблеєю ООН у Загальній декларації прав людини.
Конвенція не лише спрямована на захист широкого спектра громадянських та
політичних прав, а запроваджує ефективний механізм забезпечення прав особи,
що зокрема передбачає право на індивідуальне звернення за захистом
порушених прав.
Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася із особливою жорстокістю та
неповагою до прав людини. Окупація Російською Федерацією території та
порушення прав людини в Автономній Республіці Крим, агресія РФ на Сході
України, численні терористичні акти та військові конфлікти по всьому світу
свідчать про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти
забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод.
Тому сьогодні як ніколи суспільство має згуртуватися для досягнення спільної
мети – захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов
життя в усьому світі.

1512819525_14a0f27a2b6ef8ed08aa37442db870e4

Нагору