Модульно-компетентнісний підхід у навчанні – один із важливих аспектів у підвищенні рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників

В сучасних економічних умовах на ринку праці потрібні не лише знання, вміння і навики кваліфікованого робітника, але й здатність їх застосовувати на практиці, виконуючи різні функції. Внаслідок безперервних змін у науково-технічній сфері виробництво потребує таких робітників, які здатні виконувати функції з новим змістом, воно є замовником освітніх послуг і висуває конкретні вимоги до потенційних працівників.

Орієнтиром для педагогічної громадськості повинен бути випускник, адаптований до роботи в динамічному світі розвитку науки, техніки, технологій, зв’язків і відносин, здатний знаходити рішення в будь-яких ситуаціях, зумовлених професійною діяльністю. Відповідно до цього має змінитися і сам підхід до підготовки майбутніх  кваліфікованих робітників.

З огляду на це в професійно-технічній освіті на перший план висувається завдання створення умов, які забезпечують всебічний розвиток творчого потенціалу особистості учня. Одним із таких підходів підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників є організація навчального процесу на основі модульно – компетентнісного підходу.

12 вересня 2018 року в училищі відбулося засідання методичної комісії викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання груп будівельного профілю.

На засідання була запрошена методист НМЦ ПТО в Тернопільській області Тремба Г.І., яка у своєму виступі підкресила важливість впровадження у навчально-виробничий процес нових державних стандартів із професій, заснованих на професійних компетенціях, що сприятиме активізації пізнавальної діяльності учнів. Галина Ігорівна вказала на те, що майбутній кваліфікований робітник повинен володіти певними якостями, навичками в процесі виконання робіт згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Викладачі та майстри виробничого навчання училища взяли активну участь в обговорені даного питання.

Учні ПТНЗ повинні навчитись самостійно відтворювати здобуті знання, вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння та навички, вдосконалювати свою особистість. Все це в комплексі дає змогу сформувати особу кваліфікованого робітника, який буде здатним адаптувати свої знання та вміння до умов та вимог конкретного виробництва чи сфер діяльності.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Нагору