вівторок , 21 вересня 2021

Методичний кабінет

Методичний кабінет – центр методичної роботи ТВПУ №4 ім. М. Паращука, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали передового досвіду педагогічних працівників, матеріали атестації, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Основні функції методичного кабінету
•    створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
•    проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
•    надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі;
•    узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
•    інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Діяльність методичного кабінету передбачає:
•    організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів підвищення кваліфікації, індивідуальних і групових консультацій тощо);
•    організацію педагогічних читань і конференцій;
•    організацію постійнодіючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
•    ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

Оснащення і оформлення методичного кабінету створює необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи та самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.
Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу; навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали тощо.

Нагору