вівторок , 21 вересня 2021

Методична робота в училищі

Методична робота педагогічного колективу Тернопільського вищого професійного училища №4 ім. М. Паращука спрямована на виконання основних завдань і положень Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших нормативних документів щодо розвитку освітньої галузі та основних завдань і пріоритетних напрямів діяльності, визначених у плані роботи ТВПУ №4 ім. Паращука.
Науково-методична робота в закладі спрямована на те, щоб викладачі закладу розвивали високу педагогічну культуру, широку ерудицію, гідно володіли різними методами викладацької праці, тобто були високоосвічені, компетентні професіонали, котрі володіють глибокими педагогічними знаннями, надбаннями національної та світової науки і культури, здатні до роботи в нових умовах.
Педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемою: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».
Розвиток творчого потенціалу викладачів, що працюють у навчальному закладі, відбувається безперервно. Ці педагоги здатні вчитися протягом життя, адаптуватися в змінах, що в ньому відбуваються, прагнуть до пізнання й подолання діалектичних протиріч в процесі навчання й виховання, орієнтуються на інноваційні процеси в педагогічній теорії і практиці з урахуванням альтернативних концепцій світового педагогічного досвіду.
Сприяє розвитку педагогічної майстерності колективу система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми закладу.
Очолює методичну роботу директор училища,безпосереднє керівництво здійснює заступник директора з навчальної роботи, організовує методичну роботу методист.
Методична робота у чилищі здійснюється згідно з Перспективним планом роботи ТВПУ №4 над реалізацією ЄНМП та річним планом методичної роботи з педагогічними працівниками.
Методична робота в нашому закладі організована і проводиться за наступними формами:
колективні форми роботи:
•    педагогічна рада;
•    психолого-педагогічний семінар;
•    педагогічні читання;
•    педагогічна конференція;
групові форми роботи:
•    методична рада
•    методичні об’єднання;
•    творчі групи;
•    семінари-практикуми;
•    «круглі столи»
•    фестиваль педагогічної майстерності
•    методичні естафети
індивідуальні форми роботи:
•    методичні консультації;
•    робота над науково-методичною проблемою;
•    співбесіди;
•    самоосвіта.
Робота педагогічних працівників у ТВПУ №4 над створенням нового освітнього середовища сприяла формуванню інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забезпечення навчального процесу, систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу. В основу організації навчально-виховного процесу покладено діяльнісний підхід до реалізації співвідношення традиційних і нових прийомів і методів роботи, які позитивно впливають на розвиток творчих здібностей учнів, сприяють формуванню фахової майстерності педагогів та забезпечують належний рівень виконання навчальних програм.

Нагору