Відкриття навчально-практичного центру з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

На сьогоднішній день автомобільний транспорт – одна з найважливіших галузей
народного господарства України.

Практично жодне промислове підприємство, будівництво, сільське господарство,
не може обійтися без послуг автомобільного транспорту.

Для забезпечення ефективної експлуатації автомобілів, підтримки їх систем і
механізмів у робочому стані, своєчасного та якісного проведення технічного
обслуговування і ремонту необхідно досконало знати будову, принцип роботи кожного
вузла та агрегату. Важливо своєчасно виконувати передбачений перелік робіт з
обслуговування автомобілів, а при виявленні несправностей в процесі експлуатації
вміти кваліфіковано їх усунути. 

Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука здійснює
освітні послуги для здобувачів освіти за професією слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів.

Предмети праці сучасного автослюсаря складні, а кожна операція щодо їх
обслуговування і ремонту важлива та потребує від кваліфікованого робітника
спеціальних знань, професійних навичок і умінь.

26 лютого 2019 року Міністерством освіти і науки України видано наказ про
затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної освіти), на базі яких
будуть створені навчально-практичні центри за рахунок коштів державного бюджету.

26 вересня 2019 року на базі училища відбулося відкриття навчально-практичного
центру з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. На заході були
присутні очільники міста та області. Присутні відзначили, що у роботі слюсара з
ремонту колісних транспортних засобів необхідне знання пристроїв й принципу роботи
автомобіля, особливостей устаткування, яке використовується у роботі, властивостей
оброблюваних матеріалів і мастил. Із зростанням кількості транспортних засобів
виникає потреба у нових сучасних формах технічного обслуговування, тому потрібно
удосконалювати і здійснювати пошук новітніх технологій у слюсарній справі.

Ринок продажу автомобільної техніки у нашій країні зростає швидкими темпами,
що призводить до збільшення кількості автотранспортного парку і, в свою чергу, – до
потреби його якісного обслуговування.

Професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів є актуальною на ринку
праці і потребує підготовки значної кількості кваліфікованих робітників.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Нагору