Засідання атестаційної комісії

21 березня 2019 року відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії, на якому встановлювалася відповідність педагогів займаним посадам, відповідність результатів педагогічної діяльності кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням.

Протягом міжатестаційного періоду 8 викладачів, 5 майстрів виробничого навчання, 2 вихователі та методист активно працювали над підвищенням свого професійного рівня, вивчали і творчо використовували передовий педагогічний досвід, брали участь у різних методичних заходах, проводили відкриті уроки та виховні заходи. У методичному кабінеті демонструвалась виставка напрацювань, методичних знахідок та творчих проектів педагогів нашого училища.

Атестаційна комісія підтвердила відповідність займаним посадам (викладачів: Гешти Л.М., Ковч І.Р., Матехи І.П., Машталера Л.М., Плисюк О.І., Ризинкевича В.Б., Рудика М.В., Співака Я.І.; майстрів виробничого навчання: Матехи І.П., Хоми О.Я., Чеснович Г.А., Юзвіна І.В.; вихователів Колісник З.В., Ляхович Г.Т.; методиста Палки О.Я.), прийняла рішення про присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст першої категорії», порушила клопотання перед обласною атестаційною комісією про атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та атестацію на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням та присвоєння педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист», «майстер виробничого навчання І категорії».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Нагору